Kinh Năm Ơn Gọi Thừa Sai DCCT

Kích cỡ chữ:

 

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại này, Chúa đã kêu gọi chúng con tiếp tục sứ vụ cứu độ thế gian của Chúa. Xin chúc tụng danh Chúa đến muôn đời!

 

 Với tâm hồn khiêm nhường và đôi tay rộng mở, chúng con tạ ơn Chúa về món quà sự sống, và trên hết là ơn Thánh tẩy mà Chúa kêu gọi chúng con sống như con cái Chúa và là anh chị em của Đức Giêsu Kitô.

 Được sự hướng dẫn của Thần Khí, với sự tự do và tin tưởng, chúng con cầu xin Chúa Cứu Thế: làm cho chúng con mạnh mẽ trong đức tin, để chúng con có thể làm chứng với mọi người rằng Ngài là trung tâm của cuộc đời chúng con.

 Xin cho chúng con luôn sống trong niềm hy vọng phấn khởi để loan báo rằng Ơn cứu độ luôn dẫy tràn cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo và bị bỏ rơi.

 Xin cho chúng con được hiệp nhất trong tình yêu, để chúng con phục vụ mọi người bằng một con tim quảng đại và sáng tạo.

 Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường chân thành để chúng con ý thức rằng chúng con luôn cần Chúa và không có Ngài chúng con không thể làm được gì.

 Lạy Chúa, xin cho Năm Cổ võ Ơn gọi DCCT này khơi lại nơi chúng con lời kêu gọi của Ngài, trước hết giúp thăng tiến phẩm giá của đời sống con người, đặc biệt là những người trẻ, để chúng con trở thành các thừa sai DCCT đích thực: là những Chứng nhân và Thừa sai của công trình Cứu độ lớn lao.

 Nguyện xin Thánh An Phong và Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành với chúng con và gìn giữ chúng con luôn trung thành với SỨ VỤ.

 Amen.