Blog Cha Trà

Kinh Năm Ơn Gọi Thừa Sai DCCT

Anh em Hà Nội

 

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại này, Chúa đã kêu gọi chúng con tiếp tục sứ vụ cứu độ thế gian của Chúa. Xin chúc tụng danh Chúa đến muôn đời!

Thư cha Tổng Quyền nhân sinh nhật DCCT

Hình mẫu

 

Ngày 9 tháng 11 năm 2013 

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATERANO

THÀNH LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ

 

Thưa Anh Chị Em tu sĩ DCCT, các Thừa sai Giáo dân và Bạn hữu,

Tôi - người con hoang đàng

nguoi con hoang dang

Câu chuyện có thực 100% về cuộc đời giáo sư Trần Duy Nhiên. Từ một người “con hoang”, chìm sâu trong tội lỗi giữa dòng đời, ông đã hối cải, trở thành một giáo dân trí thức, sử dụng tài năng Chúa ban để phục vụ Chúa.