Mùa Đại Phúc

Kích cỡ chữ:

Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa! Đó hẳn phải là khẩu hiệu được DCCT hô lên mạnh mẽ nhất trong Mùa Chay. Đây đó các thừa sai vẫn đang nong nả công bố ơn Đại Phúc cho các Giáo Xứ: Từ Nam chí Bắc, từ thôn quê đến thành thị. 
Khi thì các thừa sai dong duổi kiếm tìm người khô khan nguội lạnh tâm linh, khi thì nhẫn nại với tội nhân để họ mở lòng ra đón nhận ơn Đại Phúc của Chúa Cứu Thế. 


Để rồi cuối cùng, khi mỗi một mùa Đại Phúc qua đi, từng người trong Giáo Xứ được đổi mới. Đổi mới trong cả ba mối tương quan: với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.
Chính từ nơi Đại Phúc, một mùa xuân ơn sủng được mở ra. Và mầm non ơn gọi được khởi sắc. Để chắc chắn rằng sẽ có một thế hệ thừa sai tương lai nối tiếp hiện tại. Để chắc chắn rằng sẽ có những tâm hồn quảng đại dấn thân cho ơn Đại Phúc của Chúa Cứu Thế.