Câu chuyện về tính tự chủ

Kích cỡ chữ:

Có hai người bạn Hùng và Dũng nọ, chơi rất thân với nhau từ thuở ấu thơ.

Một hôm không biết vì lý do gì Hùng đến gặp Dũng và chửi rủa thậm tệ. Những lời lẽ tồi tệ nhất có thể nói ra đã được Hùng xối xả vào Dũng, khiến cho Dũng ngạc nhiên, và ngơ ngác. Điều lạ lùng là Dũng vẫn ngồi yên chăm chú lắng nghe người bạn thân chửi rủa mình, mà không hề đáp lại lời nào.

CÂU CHUYỆN VỀ TÍNH TỰ CHỦSau khi đã chửi hết lời mà không thấy Dũng chửi lại thì Hùng lấy làm lạ và hỏi: “Tôi chửi rủa bạn thậm tệ như thế sao bạn không nói năng gì? Sao bạn không nổi nóng và chửi lại tôi? Sao bạn ngồi yên xem như không có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn trả lời tôi đi.”
Dũng mới trả lời: “Bạn cho tôi một món quà, tôi có thể nhận hoặc tôi cũng có thể không nhận; tôi nhận thì món quà thuộc về tôi, mà nếu tôi không nhận thì món quà đó sẽ đi đâu?”
Vâng, câu trả lời cũng chình là một câu hỏi đáng để cho Hùng và chúng ta suy nghĩ. Trong câu chuyện trên nếu Dũng cũng đáp trả lại bằng cách chửi rủa thì chẳng phải Dũng đã bị Hùng chi phối sao? Câu trả lời cho câu hỏi:” Bạn cho tôi một món quà, tôi có thể nhận hoặc tôi cũng có thể không nhận, mà nếu tôi không nhận thì món quà đó sẽ đi đâu?” Xin thưa rằng “món quà” đó sẽ trở lại với người tặng hoặc nhanh rơi vào dĩ vãng mà thôi.

Dự Tu Sài gòn,
Ngày 16-09-2013